મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી અરજી 2023-महीसागर आंगनवाड़ी भर्ती 2023

Mahisagar Anganwadi Recruitment 2023

આંગણવાડી ભરતી ખાલી જગ્યાઓ મહીસાગર 2023: મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી જગ્યાઓ, આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી સેવિકા, આંગણવાડી સહાયકા, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી મદદનીશ, આંગણવાડી શિક્ષક, આંગણવાડી પર્યવેક્ષક અને મહીસાગર જિલ્લામાં અન્ય આંગણવાડી નોકરીઓ.  Anganwadi Recruitment Vacancy in Mahisar 2023.

महीसागर आंगनवाड़ी भर्ती 2023

महिसागर आंगनवाड़ी भर्ती 2023: महिसागर आंगनवाड़ी भर्ती रिक्तियां, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायक, आंगनवाड़ी शिक्षक,
महिसागर जिले में आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक और अन्य आंगनवाड़ी नौकरियां।

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી 2023: મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી તારીખ ઓનલાઈન અરજી પત્રક, મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી ખાલી જગ્યા વિગતો, પાત્રતા માપદંડ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પ્રવેશ કાર્ડ, જરૂરી દસ્તાવેજો, લેખિત પરીક્ષા, અભ્યાસક્રમની પસંદગી, અભ્યાસક્રમ માટેની અરજી કેવી રીતે કરવી? મહીસાગર આંગણવાડી અરજીપત્રક, આંગણવાડી ભરતી પરીક્ષા ફી અને આંગણવાડી વિશે વધુ વિગતો નીચે આપેલ છે.

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત 2023. મહીસાગર આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર અને આંગણવાડી સેવિકા, સહાયક, આંગણવાડી શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજીની સૂચના બાળ વિકાસ સેવાઓ અને ગુજરાત સરકારના પોષણ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારો આંગણવાડીની જગ્યા માટે ICDS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gujarat.gov.in પર અરજી કરી શકે છે. મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી સંપૂર્ણ માહિતી.

Anganwadi Recruitment Vacancy in Gujarat State 2023

Anganwadi Recruitment in Gujarat 2023
ગુજરાતમાં આંગણવાડી ભરતી
Anganwadi Vacancy Details
આંગણવાડી ખાલી જગ્યાની વિગતો
Anganwadi Post
આંગણવાડી ભરતી પોસ્ટ
આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી સેવિકા, આંગણવાડી સહાયકા, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી મદદનીશ, આંગણવાડી શિક્ષક, આંગણવાડી પર્યવેક્ષક
ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખAvailable Soon
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખAvailable Soon
ઉંમર મર્યાદા18 થી 33 વર્ષ
કુલ ખાલી જગ્યાઓ8867 Post
શૈક્ષણિક લાયકાત10મું, 12મું પાસ
પસંદગી પ્રક્રિયાયોગ્યતાના આધારે
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઇન અરજી
ફરજનું સ્થળગ્રામ પંચાયતમાં સંબંધિત આંગણવાડી કેન્દ્ર
નોકરીનો પ્રકારગુજરાત સરકારી નોકરી
સૂચનાનો પ્રકારગુજરાત આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત 2023
અરજી સબમિટ કરવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટClick Here
ગુજરાત આર્મી ભરતી 2023Click Here
ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી પ્રોગ્રામ 2023ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી શેડ્યૂલ 2023: આંગણવાડી ભરતીની ખાલી જગ્યા અમદાવાદ, અમરેલી, આણંદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા (પાલનપુર), ભરૂચ, ભાવનગર, બોટાદ, છોટા ઉદેપુર, દાહોદ, ડાંગ્સ (આહવા), દેવભૂમિ દ્વારકા, ગાંધીનગર, જામનગર, ગીરગઢ, ગીર, ભાવનગર, સોમનાથ કચ્છ, ખેડા (નડિયાદ), મહિસાગર, મહેસાણા, મોરબી, નર્મદા (રાજપીપળા), નવસારી, પંચમહાલ (ગોધરા), પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ, સાબરકાંઠા (હિંમતનગર), સુરત, સુરેન્દ્રનગર, તાપી (વ્યારા), વડોદરા અને વલસાડ આંગણવાડીમાં ભરતી કાર્યક્રમ 2023.
અમારા WhatsApp જૂથમાં જોડાઓClick Here
અમારા Telegram જૂથમાં જોડાઓClick Here

Mahisagar Anganwadi Recruitment Vacancy 2023

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી પોસ્ટ નામે કુલ ખાલી જગ્યા
આંગણવાડી કાર્યકર - Anganwadi Main Worker66
આંગણવાડી હેલ્પર- Anganwadi Helper62
મીની આંગણવાડી કાર્યકર (Anganwadi Assistant/ Ayah)01
મહીસાગર જિલ્લામાં કુલ આંગણવાડી ભરતી સંખ્યા129

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી પોસ્ટ: આંગણવાડી ભરતી માટેની ઉપરોક્ત જગ્યાઓની વિગતો, તાલુકાવાર, ગામ મુજબ, વોર્ડ મુજબ ખાલી જગ્યાની વિગતો અને અનામત વિભાગીય વેબસાઇટ https://e-hrms.gujarat.gov.in પર અપલોડ કરવામાં આવી છે. મહીસાગર જિલ્લા અધિકારીની કચેરી, મુખ્ય વિકાસ અધિકારીની કચેરી, જિલ્લા કાર્યક્રમ અધિકારીની કચેરી, જિલ્લાની તમામ તાલુકા કચેરીઓ, વિકાસ બ્લોક કચેરી, અને બાળ વિકાસ પ્રોજેક્ટ અધિકારીની કચેરીની માહિતી અપલોડ કરવામાં આવી છે.

महीसागर आंगनवाड़ी भर्ती पद: आंगनवाड़ी भर्ती के लिए उपरोक्त पदों का विवरण तलुकवार, ग्रामवार, वार्डवार रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण विभागीय वेवसाइट https://e-hrms.gujarat.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। महीसागर जिला अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, जनपद के सभी तहसील कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की सूचना अपलोड कर दिया गया है.

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

महीसागर आंगनवाड़ी भर्ती शैक्षिक योग्यता: Anganwadi Recruitment Education Qualification Mahisagar

ICDS નું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ એકીકૃત બાળ વિકાસ સેવાઓ (સંકલિત બાળ વિકાસ સેવાઓ) છે.

ICDS આંગણવાડી સુપરવાઈઝર માટે આંગણવાડી સુપરવાઈઝરએ સ્નાતકની ડિગ્રી પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.

આંગણવાડી કાર્યકર અને મીની આંગણવાડી કાર્યકર માટે શૈક્ષણિક લાયકાત લઘુત્તમ 10મું ઉચ્ચ શાળા પાસ હોવી જોઈએ.

આંગણવાડી સહાયક માટે શૈક્ષણિક લાયકાત ઓછામાં ઓછી 5મું પાસ હોવી જોઈએ.

ઉમેદવારે માન્ય સંસ્થામાંથી 05મું, 08મું, 10મું, 12મું ધોરણ પાસ કર્યું હોવું જોઈએ.

આંગણવાડી સુપરવાઈઝર માટે, સરકાર દ્વારા કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક પાસ થયેલ હોવું જોઈએ.

ઉચ્ચ લાયકાત માટે કોઈ પસંદગી આપવામાં આવતી નથી.

महीसागर आंगनवाड़ी भर्ती उम्र सीमा

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી વય મર્યાદા:

આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી કાર્યકરો અને મીની આંગણવાડી કાર્યકરોની જગ્યા માટે, લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય મર્યાદા 45 વર્ષ છે.

આંગણવાડી સહાયક વય મર્યાદા લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય મર્યાદા 33 વર્ષ છે.

ઉંમર સંબંધિત પ્રમાણપત્ર: વય સંબંધિત, આંગણવાડી કાર્યકરો, મીની આંગણવાડી કાર્યકરો માટે ઉચ્ચ શાળાનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

આંગણવાડી સહાયક માટે, ધોરણ 5 પાસનું વય પ્રમાણપત્ર અથવા શાળા દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેશે.

આંગણવાડી ભરતી વય છૂટછાટ: ઉમેદવારો જેમણે 5 વર્ષ સેવા પૂર્ણ કરી હોય, મદદગાર, વિધવા, ગરીબી રેખા નીચે જીવતા હોય તેમને પસંદગીમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

62 વર્ષની વય પૂર્ણ કર્યા પછી, આંગણવાડી સેવા માનદ વેતન સેવાઓ આપોઆપ સમાપ્ત થઈ જશે.

સરકારી નિયમો મુજબ ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી માટે વયમાં છૂટછાટ છે.

મહીસાગર જિલ્લાની આંગણવાડી ભરતી સંબંધિત ખાલી જગ્યા માટે અરજી: જો તમે આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી સેવિકા, આંગણવાડી હેલ્પર, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી સહાયક, આંગણવાડી શિક્ષક, આંગણવાડી સુપરવાઈઝર અને અન્ય આંગણવાડી ભરતી જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માંગતા હો, તો તમારે નીચે આપેલ માહિતી વાંચવી આવશ્યક છે:-

Anganwadi Bharti Eligibility Criteria

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી પાત્રતા માપદંડ:

 • ઉપરોક્ત આંગણવાડી ભરતી જગ્યાઓ માટે માત્ર મહિલા ઉમેદવારો જ પાત્રતા ધરાવશે.
 • આંગણવાડી ભરતી માટેની ઑફલાઇન અરજીઓ કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
 • સૌ પ્રથમ, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સમાન ગ્રામ પંચાયતમાં અને શહેરી વિસ્તારોમાં સમાન વોર્ડમાં સ્થિત કેન્દ્રની મદદનીશ જરૂરી લાયકાત ધરાવતો હોય, જેની લઘુત્તમ લાયકાત સેવા 05 વર્ષ પૂર્ણ કરી હોય અને હાઈસ્કૂલ પાસ કરેલ હોય અને તેની ઉંમર ન હોય. 43 વર્ષથી વધુ.

सर्वप्रथम अपेक्षित अहर्ता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रो में उसी ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रो में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अहर्रकारी सेवा 05 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी उम्र 43 वर्ष से अधिक न हो।

આસિસ્ટન્ટમાંથી વર્કરના હોદ્દા પર પસંદગી કરતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કોઈ પણ સંજોગોમાં અનામતને અસર ન થવી જોઈએ કે કોઈ પણ સંજોગોમાં અનામત પ્રક્રિયાનું ઉલ્લંઘન ન થવું જોઈએ.

આંગણવાડી ભરતી પાત્રતા – ગરીબી રેખા નીચે જીવતી મહિલાઓ માટે

ગરીબી રેખા નીચે જીવતા પરિવારના સભ્યોને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપીને નિયમ મુજબ આંગણવાડી કાર્યકરો, મીની આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે. આ માટે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ આવકનો દાખલો પાત્રતા ધરાવતો રજૂ કરવાનો રહેશે.

હેલ્પરની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કિસ્સામાં, તે જ ગામ અથવા વોર્ડ (શહેરી વિસ્તારોમાં)ની ગરીબી રેખા નીચે જીવતી વિધવા મહિલાની પસંદગી કરવામાં આવશે. વિધવા મહિલાઓની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કિસ્સામાં, તે જ ગ્રામસભા અથવા વોર્ડ (શહેરી વિસ્તારોમાં) ના રહેવાસી ગરીબી રેખા નીચે જીવતી છૂટાછેડા લીધેલ, ત્યજી દેવાયેલી મહિલાની પસંદગી કરવામાં આવશે. તે પછી, ગરીબી રેખા નીચે જીવતી મહિલાઓની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કિસ્સામાં, ગરીબી રેખાથી ઉપર જીવતી મહિલાઓની પસંદગીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર અને મદદનીશની જગ્યાઓ માટે અરજદાર જે ગ્રામ પંચાયત માટે અરજી કરી રહ્યો છે તેનો સ્થાનિક રહેવાસી હોવો જોઈએ.

આંગણવાડી કાર્યકરો, મીની આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોની જગ્યાઓ માટે, અરજદાર તે જે શહેરમાંથી અરજી કરી રહ્યો છે તે શહેરી વોર્ડનો સ્થાનિક રહેવાસી હોવો જોઈએ.

રહેઠાણ, આવક અને જાતિના સંદર્ભમાં, સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ, તહસીલદારના સ્તરેથી આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય ગણાશે.

વિધવા અને ત્યજી દેવાયેલી, છૂટાછેડા લીધેલ મહિલાઓના સંબંધમાં, નિયમો અનુસાર, સક્ષમ સ્તરેથી આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે.

ગરીબી રેખા નીચે જીવતી મહિલા ઉપલબ્ધ ન હોવાના કિસ્સામાં, ગરીબી રેખાથી ઉપર રહેતી મહિલાની પસંદગી કરવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવાની વિગતવાર માહિતી અને પ્રક્રિયા માટે, કૃપા કરીને ઉપરોક્ત વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને https://e-hrms.gujarat.gov.in પરથી ઉપરોક્ત આદેશ ડાઉનલોડ કરો અને તેને યોગ્ય રીતે વાંચો.

આંગણવાડી ભરતી ઓનલાઈન અરજી પત્રકમાં તમામ એન્ટ્રીઓ રેકોર્ડ મુજબની હકીકતો સાથે કાળજીપૂર્વક મેળ ખાતી ભરો. જો ઓનલાઈન અરજદાર પત્રમાં કરવામાં આવેલી એન્ટ્રીઓમાં અને રેકર્ડમાં કોઈ વિસંગતતા જણાશે તો કોઈપણ તબક્કે અરજીપત્રક રદ કરીને ઉમેદવારીપત્ર રદ કરવામાં આવશે.

आंगनवाड़ी भर्ती महीसागर आवेदन शुल्क

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી અરજી ફી

આંગણવાડી સેવિકા, આંગણવાડી મદદનીશ, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી મદદનીશ, આંગણવાડી શિક્ષક, આંગણવાડી સુપરવાઈઝરની ભરતી માટે કોઈ અરજી ફી જરૂરી નથી.

આંગણવાડી પગાર: પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોને વલસાડ આંગણવાડી સુપરવાઈઝર કાર્યકર અને સહાયક ભરતી માટે ગુજરાત સરકારના ધારાધોરણો મુજબ પગાર ચૂકવવામાં આવશે.

महीसागर आंगनवाड़ी भर्ती वेतन: Anganwadi Pay Scale

મહીસાગર આંગણવાડી પગાર વિગતો:

 • આંગણવાડી આંગણવાડી કાર્યકર લઘુત્તમ પગાર પ્રતિમાહ રુપયે 7800/- છે.
 • આંગણવાડી તેડાગર લઘુત્તમ પગાર પ્રતિમાહ રુપયે 3950/- છે.
 • આંગણવાડી સહાયક (મિની કાર્યકર) લઘુત્તમ પગાર પ્રતિમાહ રુપયે 4400/- છે.
 • આંગણવાડી સુપરવાઈઝરનો પગાર 20000 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે.

નોંધ: આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, કાર્યકર, સહાયક નોકરીઓના વિગતવાર અને ચોક્કસ પગાર માળખા વિશે જાણવા માટે કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો

Mahisagar Anganwadi Bharti Selection Process: महीसागर आंगनवाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया

મહીસાગર આંગણવાડી ભારતી પસંદગી પ્રક્રિયા

 • વર્કર અને હેલ્પરની જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની પસંદગી યોગ્યતાના આધારે સીધી કરવામાં આવશે.
 • આંગણવાડી મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરતી વખતે 10, 12 અને ગ્રેજ્યુએશનમાં મેળવેલ માર્કસ ઉમેરવામાં આવશે.
 • જો ઉમેદવાર સ્નાતક થયા પછી પણ ડિગ્રી ધરાવે છે, તો તેના/તેણીના ગુણ મેરિટ લિસ્ટમાં ઉમેરવામાં આવશે નહીં.
 • ઉમેદવારે સુપરવાઈઝર અને ઉચ્ચ પોસ્ટની નોકરી માટે લેખિત પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુ આપવાનો રહેશે.

List of Documents required for Anganwadi Recruitment 2023

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી દસ્તાવેજો

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી નીચે આપેલ છે.

 • અરજીપત્રક અને પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો.
 • આવક પ્રમાણપત્ર.
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર.
 • બેંક એકાઉન્ટ પાસબુક.
 • રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર.
 • વર્તમાન મોબાઈલ નંબર.
 • મતદાર આઈડી કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ.
 • 8મા ધોરણનું પ્રમાણપત્ર.
 • હાઇસ્કૂલ પ્રમાણપત્ર.
 • મધ્યવર્તી પ્રમાણપત્ર.
 • સ્નાતક પ્રમાણપત્ર.
 • વિધવા, ત્યાગ, છૂટાછેડાનું પ્રમાણપત્ર.
 • કાર્ય અનુભવ પ્રમાણપત્ર (સહાયિકા, આશા સહયોગી, સાથીના તરીકે 1 વર્ષનો કાર્ય અનુભવ).
 • જ્યોતિ યોજનાના લાભાર્થી હોવાનું પ્રમાણપત્ર.
 • SC, ST, OBC, લઘુમતી પ્રમાણપત્ર.
 • BPL કાર્ડની ફરજિયાત પ્રમાણિત ફોટોકોપી (કેન્દ્ર સરકારની યાદીમાં સમાવિષ્ટ) અને અન્ય દસ્તાવેજો.

Mahisagar Anganwadi Recruitment Online Application Date

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી ઓનલાઈન અરજીની તારીખ તા

Anganwadi Recruitment Online Application Date
Starting Date of online application
ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ
Notification 2023
Closing Date of online application
ઓનલાઈન અરજીની અંતિમ તારીખ
Notification 2023

How to apply Mahisagar Anganwadi Recruitment?

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી કેવી રીતે અરજી કરવી?

Mahisagar Anganwadi Recruitment Online Application 2023: Click Here

Gujarat Anganwadi Mahisagar Vacancy Notification

Mahisagar Anganwadi Recruitment Announcement 2023: Online Application Notice for Recruitment of Mahisagar Anganwadi Supervisor, Anganwadi Worker, Mini Anganwadi Worker and Anganwadi Sevika, Assistant, Anganwadi Teacher has been issued by Child Development Services and Nutrition Department, Government of Gujarat. Eligible candidates can apply for Anganwadi space on the official website of ICDS www.gujarat.gov.in. Mahisagar Anganwadi Recruitment Complete Information.

Mahisagar Anganwadi Recruitment 2023: Mahisagar Anganwadi Recruitment Date Online Application Form, Mahisagar Anganwadi Recruitment Vacancy Details, Eligibility Criteria Educational Qualification, Age Limit, Admission Card, Required Documents, Written Examination, Course Selection, How to Apply for Course? Further details about Mahisagar Anganwadi Application Form, Anganwadi Recruitment Examination Fee and Anganwadi are given below.

Anganwadi Recruitment Mahisagar 2023: Mahisagar Anganwadi Recruitment, Anganwadi Supervisor, Anganwadi Assistant, Anganwadi Worker, Mini Anganwadi Worker, Anganwadi Teacher and other Anganwadi.

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી ટાઈમ ટેબલ 2023: અગત્યના પ્રશ્ન અને જવાબ

આંગણવાડી ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

મહીસાગર જિલ્લામાં કેટલી આંગણવાડી ખાલી છે?

મહીસાગર જિલ્લામાં આંગણવાડી ભરતી કેટલી જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે?

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી માટે વય મર્યાદા કેટલી છે?

મહીસાગર આંગણવાડી વર્કર સ્ટાફનું પગાર ધોરણ શું છે?

મહીસાગર આંગણવાડી કાર્યકર સ્ટાફની ફરજો શું છે?

મહીસાગર આંગણવાડી ભરતી 2023 ની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

મહીસાગર જીલ્લાના કયા તાલુકામાં આંગણવાડી ભરતી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે?

Latest Sarkari Job Bharti 2023

All India Army Recruitment Rally Bharti Program in Progress of ARO/ StateUHQ Relation Bharti
Odisha Lab Technician Recruitment 2023Click Here
Odisha Radiographer Recruitmeent 2023Click Hereएसबीआई पीओ भर्ती 2023Click Here
IDBI Junior Assistant Manager Recruitment 2023Click HereIndian Army Scheme 2023 Apply Online For TGC-139 Click Here
RRC Eastern Railway Apprentice Bharti Click HereRBI Assistant Recruitment 2023Click Here
उत्तर प्रदेश वनरक्षक भर्ती 2023Click HereCIL Management Trainee Bharti Program 2023Click Here
Chhattisgarh Staff Nurse Recruitment 2023Click HereIndian Navy Sports Quota Recruitment 2023Click Here
Maharashtra Police Bharati 2023Click HereJharkhand Lady Supervisor Bharti 2023 Click Here
Odisha Junior Teacher Recruitment 2023Click HereTamil Nadu Apprentice Recruitment 2023Click Here
UK RO ARO Bharti 2023-2024Click HereLadakh Police Constable Bharti 2023Click Here
IAF Recruitment Rally 2023Click HereIAF Sportsmen Bharti Program 2023Click Here
Odisha Fireman and Driver Recruitment 2023Click Hereयूपी आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स भर्ती 2023Click Here
Indian Coast Guard Recruitment 2023Click Hereबिहार ड्राइवर भर्ती 2023 Click Here
AMC Centre Lucknow Agniveer Relation Bharti 2023Click HereRRC CR Apprentice Recruitment 2023Click Here
Indian Navy Tradesman Bharti 2023Click Hereराजस्थान सेवा प्रेरक 50000 पदों पर बम्पर भर्तीयंहा क्लिक करे
West Benggal CHO Bharti Program 2023 For 1500 PostClick HereUP BC Sakhi Yojna उत्तर प्रदेश सखी भर्ती 1544 पदClick Here
Nainital MTs, Clerks Recruitment Program 2023Click HereTamil Nadu Police Constable, Jail Warden & Fireman Recruitment Program 2023Click Here
बस कंडक्टर भर्ती गुजरात 2023Click Hereगुजरात बस ड्राइवर भर्ती 2023Click Here
Assam NHM CHO Recruitment ProgramClick Hereराजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल 3578 पदों भर्ती 2023Click Here
आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षक भर्ती 2023Click HereGDS Bharti 10th pass 30000+ Post 2023Click Here
Jharkhand NHM CHO Bharti 2023Click HereAWES Teacher TGT, PGT, PRT Post Recruitment Program 2023Click Here
Rajasthan Content Writer Job 2023Click HereMP Anganwadi Bharti 2023Click Here
AOC Center Secundrabad Group C&D Civilian Bharti 2023Click HereBEG Roorkee UHQ Quota Relation Rally Bharti 2023Click Here
2 STC Goa UHQ Quota Relation Rally Bharti 2023Click HereMARATHA LI Center Belgaum UHQ Quota Relation Rally Bharti 2023Click Here
Kumaon Regt Ranikhet UHQ Quota Relation Rally Bharti 2023Click HereRVC Recruitment Rally 2023Click Here
Bihar Police Constable Bharti Program 2023Click HereRRC Western Railway Apprentice Bharti 2023-2024Click Here
ASC Centre North Bengaluru Agniveer Relation Bharti 2023Click HereDelhi Sarkari Naukari Bharti Program 2023Click Here
Guards Regiment Centre, Kamptee Agniveer Relation Bharti Program 2023Click HereBihar Primary Teacher Recruitment 2023Click Here
JRRC Agniveer Rally Bharti 2023Click Here2 STC Goa Relation Bharti 2023 Click Here
UHQ Quota Relation & Sports Bharti Para Regt 2023Click hereCMP UHQ Quota Relation & Sports Rally Bharti 2023Click Here
Air Force AFCAT 02/2023 Recruitment Program 2023Click HereSrikakulam Anganwadi Recruitment 2023Click Here
PUNJAB UHQ Relation Rally Bharti 2023Click HereMADRAS UHQ Relation Recruitment RallyClick Here
Indian Navy Agniveer SSR and MR Recruitment 2023-2024Click HereDogra Regt Relation UHQ Quota Rally Bharti 2023Click here
UPSSSC VDO Bharti Vacancy 2023Click HereMEG Bangalore Relation & Sports Rally Bharti Program 2023Click Here
JAK LI Regiment Center, Srinagar Agniveer Relation Bharti 2023Click HereSikh Li Fatehgarh Agniveer Relation/Sportsmen Bharti 2023Click Here
BEG Centre Kirkee Agniveer Relation Bharti 2023Click HereMahar Regt Agniveer Recruitment Rally 2023Click Here
राजपूत रेजिमेंट रिलेशन भर्ती 2023Click HereMIRC Ahmednagar Relation/Sports Quota Rally Bharti Date 2023Click Here
आर्मड कोर रिलेशन एंड स्पोर्ट्स रैली भर्ती Click HereRRRC Delhi Cantt UHQ Quota Relation Rally Bharti 2023Click Here
Garhwal Rifles UHQ Quota Recruitment Rally 2023Click HereMahar Regt Relation & Sports Army Bharti Program 2023Click here
Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2023Click HereAnganwadi 54350 post Recruitment Rally 2023Click Here
Jharkhand Home Guard Bharti 2023 7th or 10th PassClick HereHaryana Apprentice Job 10th ITI PassClick Here
Arty Center Hyderabad UHQ Relation Bharti 2023Click HereArmy Postal Service Agniveer Rally 2023Click Here
RAJ RIF Delhi Cantt UHQ Rally 2023Click HereAEC UHQ Quota Relation Rally Bharti 2023Click Here
1 STC Jabalpur Army Rally 10 to 14 Apr 2023Click HereMP Anganwadi Bharti 2023-2024Click Here
महाराष्ट्र अंगणवाडी भरती 2023Click HereChandigarh Conductor Bharti 2023Click Here
CRPF Constable Post Vacancy 2023Click HereChandigarh Driver Bharti 2023Click Here
IAF Male & Female Rally 2023Click HereBSF Bharti Program 2023Click Here
TA Bharti Program 2023-2024Click HereBSF Constable Tradesman Bharti 2023Click Here
Application for 10th Pass Jobs So many VacancyClick HereApplication for 12th Pass Jobs So many VacancyClick Here
Application for 8th Pass Jobs So many VacancyClick HereApplication for 5th Pass Jobs So many VacancyClick Here
YIL Apprentice Bharti 2023Click HereDRDO Apprentice Recruitment 2023Click Here
Fitter Jobs Vacancy 10th pass 2023Click HereMetro Railway Jobs 2023Click Here
Railway Jobs Bharti 2023Click HereITI Apprentice Jobs 2023Click Here
Punjab Linemen Bharti 2023 Click HereOSSSC Junior Assistant Jobs 2023Click Here
Assam Rifles Technical & Tradesmen Bharti 2023Click herePunjab Anganwadi Bharti 2023Click Here
All India Agniveer Rally Notification 2023-2024Click HereRT JCO Rally Indian Army 2023Click Here
Inspector of Income Tax , Tax Assistant & Multi Tasking StaffClick Here UP Staff Nurse Bharti 2023Click Here
Indian Army Group C Bharti Program 2023Click HereBSF 10th Pass Recruitment Program 2023Click Here
Tamil Nadu 12th Pass Assistant Recruitment 2023 Click HereITBP Constable GD Notification 2023Click Here
Telangana Lineman Recruitment 2023Click HereVMC Field and Public Health Worker Recruitment 2023 10th or 12th PassClick Here
ITI Army Bharti Apprentice 2023Click HerePunjab Police SI Bharti 2023Click Here
भारतीय तट रक्षक भर्ती 2023Click HereIndian Army Group C Bharti 2023Click Here
Indian Navy Intermediate Bharti Yojana 2023Click HereUPSRTC Recruitment 2023Click Here
CISF Bharti 10th Pass 2023Click HereJAG Entry Scheme 2023Click Here
MH BMC Firemen Bharti 2023Click HereIndian Air Force Bharti Program 2023Click Here
Haryana CHO Bharti 2023Click HereOdisha Police Constable Bharti 2023Click Here
Anganwadi Worker / Mini Anganwadi Worker / Asha Sahyogini Bharti 2023Click HereCISF Constable Bharti Program 2023Click Here
Assam Police Bharti 10th 2023Click HereRailway Bharti 10th Pass 2023Click Here
AP Police SI Recruitment 2023Click hereJharkhand 10th Pass Chowkidar Bharti 2023Click Here
MP Forest Guard, Field Guard & Jail Prahari Recruitment 2023Click HereRajasthan School Teacher Bharti Vacancy 48000Click Here
UP Staff Nurse Recruitment Program 2023Click hereUP ANM Recruitment Program 2023Click Here
39 Gorkha UHQ Quota Rally 2023Click HereUP Lab Technician Recruitment Program 2023Click Here
10+2 Army Entry Scheme 2023Click HereAir Force AFCAT 01/2023 RecruitmentClick Here
आल इंडिया शिक्षक भर्ती अप्लाई फॉर 7540 पोस्ट 2023Click Hereबिहार रेजिमेंट की वीरगाथा Click Here
NHM MP ANM 1200 Posts Recruitment 2023Click Hereइंडियन नेवी भर्ती 2023Click Here
MP Staff Nurse Bharti 2023Click HereUP JA Recruitment Application 2023Click Here
SSC 10th Pass Vacancy 2023Click Here14956 Post Maha Police Bharti 2023Click Here
UK FG Recruitment 2023Click Hereइंडियन आर्मी एडमिट कार्ड 2023 Click Here
Gujarat Forest Guard Bharti 2023Click HereUK Forest Guard Bharti 2023Click Here
UP NHM CHO Bharti Program 2023Click HereRajasthan NHM Recruitment Program 2023Click Here
ITBP Constable/ Tradesmen Bharti 2023Click HereKarnataka CHO Recruitment 2023Click Here
SSC GD Apply for 25000 post 2023Click Hereसैनिको के लिए महत्वपूर्ण सूचना 2023यंहा क्लिक करे
Naval Ship Repair Yard Bharti 2023Click HereCRPF HC Sports Quota Bharti Vacancy 2023Click Here
Agniveer Admit Card 2023Click HereMaha Police Bharti 2023Click Here
Defence Group C&D Recruitment Rally 2023Click Here39 GTC, Varanasi Rally 2023Click Here
39 GTC, Recruitment Rally 2023Click HereArmy JCO Rally Bharti 2023Click Here
UP Police Male & Female Recruitment 2023Click HereAll India Soldier NA Recruitment Rally 2023Click Here
UKPSC Revenue SI Lekhpal Patwari Recruitment 2023Click Here39 GTC, Varanasi Relation and Sports Rally Bharti 2023Click Here
Indian Army TES 49 Recruitment Program 2023Click HereMahila Safayi Karmchari Bharti 2023Click Here
All India Army Rally Program 2023Click HereCenter Army Rally Bharti Program 2023Click Here
Safayee Karmi Bharti 2023Click HereAnganwadi Bharti 2023Click Here
Sol NA Rally Program 2023Click Hereसेना धर्म शिक्षक भर्ती 2023 यहाँ क्लिक करें
RT JCO Bharti 2023Click HereKarnataka Bangalore Agniveer Army Rally Bharti 2023Click Here
WB Kolkata Agniveer Army Rally Bharti 2023Click HereARO Siliguri Agniveer Army Rally Bharti 2023Click Here
ARO Berhampore Agniveer Army Rally Bharti 2023Click HereHQ Danapur Agniveer Army Rally Bharti 2023 Click Here
RO Jaipur Agniveer Army Rally Bharti 2023Click HereARO Alwar Agniveer Army Rally Bharti 2023Click Here
UP Police Constable Sports Quota Bharti 2023Click HereKRC Ranikhet UHQ Quota Relation & Sports Army Rally Bharti 2023Click Here
All India AOC Group D bharti 2023Click HereCG Police Constable GD Bharti Program 2023Click Here
UPPCL Technician (Electrical) Recruitment 2023Click HereAOC Centre Secunderabad Agniveer Relation Bharti 2023Click Here
AOC Centre Secunderabad Army Bharti 2023Click HereASC Centre UHQ Quota Agniveer Relation Bharti 2023Click Here
Fatehgarh UP UHQ & Sports Rally 2023Click Here1 STC Jabalpur UHQ Relation Rally Bharti 2023Click Here
ITBP Animal Transport Constable Bharti2023Click Here3 EME Centre Bhopal Agniveer Bharti 2023Click Here
All India Agniveer Recruitment Rally Schedue 2023Click Hereअग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा 2023Click Here
Indian Air Force Apprentice Recruitment 2023Click HereITBP Constable Recruitment 2023Click Here
इंडियन नेवी 10+2/ 12th बी टेक कैडेट एंट्री स्कीम 2023Click Hereभारतीय तट रक्षक भर्ती 2023Click Here
Join our Telegram GroupClick HereJoin our Whatsapp GroupClick Here

Monthly wise All India State Government/contract/Private Jobs 2023

State NameMonth wise All India State Government/contract/Private Jobs 2023
Join our Telegram GroupClick Here
Join our Whatsapp GroupClick Here
प्राइमरी टीचर भर्ती 2023 50000+ post Click Here
Andaman & Nicobar Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Andhra Pradesh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Arunachal Pradesh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Assam Latest State Government Job NotificationsClick Here
Bihar Latest State Government Job NotificationsClick Here
Chandigarh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Chhattisgarh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Dadra & Nagar Haveli Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Daman & Diu Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Delhi Latest State Government Job NotificationsClick Here
Goa Latest State Government Job NotificationsClick Here
Gujarat Latest State Government Job NotificationsClick Here
Haryana Latest State Government Job NotificationsClick Here
Himachal Pradesh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Jammu and Kashmir Latest State Government Job NotificationsClick Here
Jharkhand Latest State Government Job NotificationsClick Here
Karnataka Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Kerala Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Lakshadweep Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Madhya Pradesh Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Maharashtra Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Manipur Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Meghalaya Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Mizoram Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Nagaland Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Odisha Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Puduchhery Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Punjab Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Rajasthan Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Sikkim Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Tamil Nadu Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Telangana Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Tripura Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Uttar Pradesh Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
Uttarakhand Latest State Government Job Notifications 2023Click Here
West Bengal Latest State Government Job Notifications 2023Click Here

Add Comment