ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી અરજી 2024-Anganwadi Recruitment Vacancy in Gandhinagar 2024

Join our community for latest Govt Job Opening updates

આંગણવાડી ભરતી ખાલી જગ્યાઓ ગાંધીનગર 2024: ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી જગ્યાઓ, આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી સેવિકા, આંગણવાડી સહાયકા, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી મદદનીશ, આંગણવાડી શિક્ષક, આંગણવાડી પર્યવેક્ષક અને ગાંધીનગર જિલ્લામાં અન્ય આંગણવાડી નોકરીઓ.

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી 2024: ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી તારીખ ઓનલાઈન અરજી પત્રક, ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી ખાલી જગ્યા વિગતો, પાત્રતા માપદંડ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પ્રવેશ કાર્ડ, જરૂરી દસ્તાવેજો, લેખિત પરીક્ષા, અભ્યાસક્રમની પસંદગી, અભ્યાસક્રમ માટેની અરજી કેવી રીતે કરવી? ગાંધીનગર આંગણવાડી અરજીપત્રક, આંગણવાડી ભરતી પરીક્ષા ફી અને આંગણવાડી વિશે વધુ વિગતો નીચે આપેલ છે.

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત 2024. ગાંધીનગર આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર અને આંગણવાડી સેવિકા, સહાયક, આંગણવાડી શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજીની સૂચના બાળ વિકાસ સેવાઓ અને ગુજરાત સરકારના પોષણ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારો આંગણવાડીની જગ્યા માટે ICDS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gujarat.gov.in પર અરજી કરી શકે છે. ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી સંપૂર્ણ માહિતી.

Anganwadi Recruitment Vacancy in Gujarat State 2024:

Anganwadi Recruitment in Gujarat ગુજરાતમાં આંગણવાડી ભરતીAnganwadi Vacancy Details
આંગણવાડી ખાલી જગ્યાની વિગતો
Anganwadi Post
આંગણવાડી ભરતી પોસ્ટ
આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી સેવિકા, આંગણવાડી સહાયકા, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી મદદનીશ, આંગણવાડી શિક્ષક, આંગણવાડી પર્યવેક્ષક
ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખAvailable Soon
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખAvailable Soon
ઉંમર મર્યાદા18 થી 33 વર્ષ
કુલ ખાલી જગ્યાઓ8867 Post
શૈક્ષણિક લાયકાત10મું, 12મું પાસ
પસંદગી પ્રક્રિયાયોગ્યતાના આધારે
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઇન અરજી
ફરજનું સ્થળગ્રામ પંચાયતમાં સંબંધિત આંગણવાડી કેન્દ્ર
નોકરીનો પ્રકારગુજરાત સરકારી નોકરી
સૂચનાનો પ્રકારગુજરાત આંગણવાડી ભરતી જાહેરાત 2024
અરજી સબમિટ કરવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટClick Here
ગુજરાત આર્મી ભરતી 2024Click Here
ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી પ્રોગ્રામ 2024ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી શેડ્યૂલ 2024: આંગણવાડી ભરતીની ખાલી જગ્યા અમદાવાદ, અમરેલી, આણંદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા (પાલનપુર), ભરૂચ, ભાવનગર, બોટાદ, છોટા ઉદેપુર, દાહોદ, ડાંગ્સ (આહવા), દેવભૂમિ દ્વારકા, ગાંધીનગર, જામનગર, ગીરગઢ, ગીર, ભાવનગર, સોમનાથ કચ્છ, ખેડા (નડિયાદ), મહિસાગર, મહેસાણા, મોરબી, નર્મદા (રાજપીપળા), નવસારી, પંચમહાલ (ગોધરા), પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ, સાબરકાંઠા (હિંમતનગર), સુરત, સુરેન્દ્રનગર, તાપી (વ્યારા), વડોદરા અને વલસાડ આંગણવાડીમાં ભરતી કાર્યક્રમ 2024.
અમારા WhatsApp જૂથમાં જોડાઓClick Here
અમારા Telegram જૂથમાં જોડાઓClick Here

Gandhinagar Anganwadi Recruitment Vacancy 2024

પોસ્ટનું નામકુલ ખાલી જગ્યા
આંગણવાડી કાર્યકર - Anganwadi Main Worker82
આંગણવાડી હેલ્પર- Anganwadi Helper109
મીની આંગણવાડી કાર્યકર (Anganwadi Assistant/ Ayah)-

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી પોસ્ટ: આંગણવાડી ભરતી માટેની ઉપરોક્ત જગ્યાઓની વિગતો, તાલુકાવાર, ગામ મુજબ, વોર્ડ મુજબ ખાલી જગ્યાની વિગતો અને અનામત વિભાગીય વેબસાઇટ https://e-hrms.gujarat.gov.in પર અપલોડ કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગર જિલ્લા અધિકારીની કચેરી, મુખ્ય વિકાસ અધિકારીની કચેરી, જિલ્લા કાર્યક્રમ અધિકારીની કચેરી, જિલ્લાની તમામ તાલુકા કચેરીઓ, વિકાસ બ્લોક કચેરી, અને બાળ વિકાસ પ્રોજેક્ટ અધિકારીની કચેરીની માહિતી અપલોડ કરવામાં આવી છે.

गांधीनगर आंगनवाड़ी भर्ती पद: आंगनवाड़ी भर्ती के लिए उपरोक्त पदों का विवरण तलुकवार, ग्रामवार, वार्डवार रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण विभागीय वेवसाइट https://e-hrms.gujarat.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। गांधीनगर जिला अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, जनपद के सभी तहसील कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की सूचना अपलोड कर दिया गया है.

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

गांधीनगर आंगनवाड़ी भर्ती शैक्षिक योग्यता: Anganwadi Recruitment Education Qualification Gandhinagar

ICDS નું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ એકીકૃત બાળ વિકાસ સેવાઓ (સંકલિત બાળ વિકાસ સેવાઓ) છે.

ICDS આંગણવાડી સુપરવાઈઝર માટે આંગણવાડી સુપરવાઈઝરએ સ્નાતકની ડિગ્રી પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.

આંગણવાડી કાર્યકર અને મીની આંગણવાડી કાર્યકર માટે શૈક્ષણિક લાયકાત લઘુત્તમ 10મું ઉચ્ચ શાળા પાસ હોવી જોઈએ.

આંગણવાડી સહાયક માટે શૈક્ષણિક લાયકાત ઓછામાં ઓછી 5મું પાસ હોવી જોઈએ.

ઉમેદવારે માન્ય સંસ્થામાંથી 05મું, 08મું, 10મું, 12મું ધોરણ પાસ કર્યું હોવું જોઈએ.

આંગણવાડી સુપરવાઈઝર માટે, સરકાર દ્વારા કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક પાસ થયેલ હોવું જોઈએ.

ઉચ્ચ લાયકાત માટે કોઈ પસંદગી આપવામાં આવતી નથી.

गांधीनगर आंगनवाड़ी भर्ती उम्र सीमा:

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી વય મર્યાદા:

આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી કાર્યકરો અને મીની આંગણવાડી કાર્યકરોની જગ્યા માટે, લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય મર્યાદા 45 વર્ષ છે.

આંગણવાડી સહાયક વય મર્યાદા લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય મર્યાદા 33 વર્ષ છે.

ઉંમર સંબંધિત પ્રમાણપત્ર: વય સંબંધિત, આંગણવાડી કાર્યકરો, મીની આંગણવાડી કાર્યકરો માટે ઉચ્ચ શાળાનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

આંગણવાડી સહાયક માટે, ધોરણ 5 પાસનું વય પ્રમાણપત્ર અથવા શાળા દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેશે.

આંગણવાડી ભરતી વય છૂટછાટ: ઉમેદવારો જેમણે 5 વર્ષ સેવા પૂર્ણ કરી હોય, મદદગાર, વિધવા, ગરીબી રેખા નીચે જીવતા હોય તેમને પસંદગીમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

62 વર્ષની વય પૂર્ણ કર્યા પછી, આંગણવાડી સેવા માનદ વેતન સેવાઓ આપોઆપ સમાપ્ત થઈ જશે.

સરકારી નિયમો મુજબ ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી માટે વયમાં છૂટછાટ છે.

ગાંધીનગર જિલ્લાની આંગણવાડી ભરતી સંબંધિત ખાલી જગ્યા માટે અરજી: જો તમે આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, આંગણવાડી સેવિકા, આંગણવાડી હેલ્પર, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી સહાયક, આંગણવાડી શિક્ષક, આંગણવાડી સુપરવાઈઝર અને અન્ય આંગણવાડી ભરતી જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માંગતા હો, તો તમારે નીચે આપેલ માહિતી વાંચવી આવશ્યક છે:-

Anganwadi Bharti Eligibility Criteria

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી પાત્રતા માપદંડ:

 • ઉપરોક્ત આંગણવાડી ભરતી જગ્યાઓ માટે માત્ર મહિલા ઉમેદવારો જ પાત્રતા ધરાવશે.
 • આંગણવાડી ભરતી માટેની ઑફલાઇન અરજીઓ કોઈપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
 • સૌ પ્રથમ, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સમાન ગ્રામ પંચાયતમાં અને શહેરી વિસ્તારોમાં સમાન વોર્ડમાં સ્થિત કેન્દ્રની મદદનીશ જરૂરી લાયકાત ધરાવતો હોય, જેની લઘુત્તમ લાયકાત સેવા 05 વર્ષ પૂર્ણ કરી હોય અને હાઈસ્કૂલ પાસ કરેલ હોય અને તેની ઉંમર ન હોય. 43 વર્ષથી વધુ.

सर्वप्रथम अपेक्षित अहर्ता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रो में उसी ग्राम पंचायत तथा क्षेत्रो में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अहर्रकारी सेवा 05 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी उम्र 43 वर्ष से अधिक न हो।

આસિસ્ટન્ટમાંથી વર્કરના હોદ્દા પર પસંદગી કરતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કોઈ પણ સંજોગોમાં અનામતને અસર ન થવી જોઈએ કે કોઈ પણ સંજોગોમાં અનામત પ્રક્રિયાનું ઉલ્લંઘન ન થવું જોઈએ.

આંગણવાડી ભરતી પાત્રતા – ગરીબી રેખા નીચે જીવતી મહિલાઓ માટે

ગરીબી રેખા નીચે જીવતા પરિવારના સભ્યોને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપીને નિયમ મુજબ આંગણવાડી કાર્યકરો, મીની આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે. આ માટે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ આવકનો દાખલો પાત્રતા ધરાવતો રજૂ કરવાનો રહેશે.

હેલ્પરની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કિસ્સામાં, તે જ ગામ અથવા વોર્ડ (શહેરી વિસ્તારોમાં)ની ગરીબી રેખા નીચે જીવતી વિધવા મહિલાની પસંદગી કરવામાં આવશે. વિધવા મહિલાઓની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કિસ્સામાં, તે જ ગ્રામસભા અથવા વોર્ડ (શહેરી વિસ્તારોમાં) ના રહેવાસી ગરીબી રેખા નીચે જીવતી છૂટાછેડા લીધેલ, ત્યજી દેવાયેલી મહિલાની પસંદગી કરવામાં આવશે. તે પછી, ગરીબી રેખા નીચે જીવતી મહિલાઓની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કિસ્સામાં, ગરીબી રેખાથી ઉપર જીવતી મહિલાઓની પસંદગીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર અને મદદનીશની જગ્યાઓ માટે અરજદાર જે ગ્રામ પંચાયત માટે અરજી કરી રહ્યો છે તેનો સ્થાનિક રહેવાસી હોવો જોઈએ.

આંગણવાડી કાર્યકરો, મીની આંગણવાડી કાર્યકરો અને સહાયકોની જગ્યાઓ માટે, અરજદાર તે જે શહેરમાંથી અરજી કરી રહ્યો છે તે શહેરી વોર્ડનો સ્થાનિક રહેવાસી હોવો જોઈએ.

રહેઠાણ, આવક અને જાતિના સંદર્ભમાં, સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ, તહસીલદારના સ્તરેથી આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય ગણાશે.

વિધવા અને ત્યજી દેવાયેલી, છૂટાછેડા લીધેલ મહિલાઓના સંબંધમાં, નિયમો અનુસાર, સક્ષમ સ્તરેથી આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે.

ગરીબી રેખા નીચે જીવતી મહિલા ઉપલબ્ધ ન હોવાના કિસ્સામાં, ગરીબી રેખાથી ઉપર રહેતી મહિલાની પસંદગી કરવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવાની વિગતવાર માહિતી અને પ્રક્રિયા માટે, કૃપા કરીને ઉપરોક્ત વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને https://e-hrms.gujarat.gov.in પરથી ઉપરોક્ત આદેશ ડાઉનલોડ કરો અને તેને યોગ્ય રીતે વાંચો.

આંગણવાડી ભરતી ઓનલાઈન અરજી પત્રકમાં તમામ એન્ટ્રીઓ રેકોર્ડ મુજબની હકીકતો સાથે કાળજીપૂર્વક મેળ ખાતી ભરો. જો ઓનલાઈન અરજદાર પત્રમાં કરવામાં આવેલી એન્ટ્રીઓમાં અને રેકર્ડમાં કોઈ વિસંગતતા જણાશે તો કોઈપણ તબક્કે અરજીપત્રક રદ કરીને ઉમેદવારીપત્ર રદ કરવામાં આવશે.

आंगनवाड़ी भर्ती गांधीनगर आवेदन शुल्क

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી અરજી ફી

આંગણવાડી સેવિકા, આંગણવાડી મદદનીશ, આંગણવાડી કાર્યકર, મીની આંગણવાડી કાર્યકર, આંગણવાડી મદદનીશ, આંગણવાડી શિક્ષક, આંગણવાડી સુપરવાઈઝરની ભરતી માટે કોઈ અરજી ફી જરૂરી નથી.

આંગણવાડી પગાર: પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોને વલસાડ આંગણવાડી સુપરવાઈઝર કાર્યકર અને સહાયક ભરતી માટે ગુજરાત સરકારના ધારાધોરણો મુજબ પગાર ચૂકવવામાં આવશે.

गांधीनगर आंगनवाड़ी भर्ती वेतन: Anganwadi Pay Scale

ગાંધીનગર આંગણવાડી પગાર વિગતો:

 • આંગણવાડી આંગણવાડી કાર્યકર લઘુત્તમ પગાર પ્રતિમાહ રુપયે 7800/- છે.
 • આંગણવાડી તેડાગર લઘુત્તમ પગાર પ્રતિમાહ રુપયે 3950/- છે.
 • આંગણવાડી સહાયક (મિની કાર્યકર) લઘુત્તમ પગાર પ્રતિમાહ રુપયે 4400/- છે.
 • આંગણવાડી સુપરવાઈઝરનો પગાર 20000 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે.

નોંધ: આંગણવાડી સુપરવાઈઝર, કાર્યકર, સહાયક નોકરીઓના વિગતવાર અને ચોક્કસ પગાર માળખા વિશે જાણવા માટે કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો

Gandhinagar Anganwadi Bharti Selection Process: गांधीनगर आंगनवाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભારતી પસંદગી પ્રક્રિયા

 • વર્કર અને હેલ્પરની જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની પસંદગી યોગ્યતાના આધારે સીધી કરવામાં આવશે.
 • આંગણવાડી મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરતી વખતે 10, 12 અને ગ્રેજ્યુએશનમાં મેળવેલ માર્કસ ઉમેરવામાં આવશે.
 • જો ઉમેદવાર સ્નાતક થયા પછી પણ ડિગ્રી ધરાવે છે, તો તેના/તેણીના ગુણ મેરિટ લિસ્ટમાં ઉમેરવામાં આવશે નહીં.
 • ઉમેદવારે સુપરવાઈઝર અને ઉચ્ચ પોસ્ટની નોકરી માટે લેખિત પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુ આપવાનો રહેશે.

List of Documents required for Anganwadi Recruitment 2024

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી નીચે આપેલ છે.

 • અરજીપત્રક અને પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો.
 • આવક પ્રમાણપત્ર.
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર.
 • બેંક એકાઉન્ટ પાસબુક.
 • રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર.
 • વર્તમાન મોબાઈલ નંબર.
 • મતદાર આઈડી કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ.
 • 8મા ધોરણનું પ્રમાણપત્ર.
 • હાઇસ્કૂલ પ્રમાણપત્ર.
 • મધ્યવર્તી પ્રમાણપત્ર.
 • સ્નાતક પ્રમાણપત્ર.
 • વિધવા, ત્યાગ, છૂટાછેડાનું પ્રમાણપત્ર.
 • કાર્ય અનુભવ પ્રમાણપત્ર (સહાયિકા, આશા સહયોગી, સાથીના તરીકે 1 વર્ષનો કાર્ય અનુભવ).
 • જ્યોતિ યોજનાના લાભાર્થી હોવાનું પ્રમાણપત્ર.
 • SC, ST, OBC, લઘુમતી પ્રમાણપત્ર.
 • BPL કાર્ડની ફરજિયાત પ્રમાણિત ફોટોકોપી (કેન્દ્ર સરકારની યાદીમાં સમાવિષ્ટ) અને અન્ય દસ્તાવેજો.

Gandhinagar Anganwadi Recruitment Online Application Date Date. ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી ઓનલાઈન અરજીની તારીખ તા

Anganwadi Recruitment Online Application Date
Starting Date of online application
ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ
Notification
Closing Date of online application
ઓનલાઈન અરજીની અંતિમ તારીખ
Notification

How to apply Gandhinagar Anganwadi Recruitment?

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી કેવી રીતે અરજી કરવી?

Gandhinagar Anganwadi Recruitment Online Application 2024: Click Here https://e-hrms.gujarat.gov.in/Advertisement/Index#

Gandhinagar Anganwadi Recruitment Announcement 2024: Online Application Notice for Recruitment of Gandhinagar Anganwadi Supervisor, Anganwadi Worker, Mini Anganwadi Worker and Anganwadi Sevika, Assistant, Anganwadi Teacher has been issued by Child Development Services and Nutrition Department, Government of Gujarat. Eligible candidates can apply for Anganwadi space on the official website of ICDS www.gujarat.gov.in. Gandhinagar Anganwadi Recruitment Complete Information.

Gandhinagar Anganwadi Recruitment 2024: Gandhinagar Anganwadi Recruitment Date Online Application Form, Gandhinagar Anganwadi Recruitment Vacancy Details, Eligibility Criteria Educational Qualification, Age Limit, Admission Card, Required Documents, Written Examination, Course Selection, How to Apply for Course? Further details about Gandhinagar Anganwadi Application Form, Anganwadi Recruitment Examination Fee and Anganwadi are given below.

Anganwadi Recruitment Gandhinagar 2024: Gandhinagar Anganwadi Recruitment, Anganwadi Supervisor, Anganwadi Assistant, Anganwadi Worker, Mini Anganwadi Worker, Anganwadi Teacher and other Anganwadi.

Gujarat District wise Vacancy 2024

Gujarat Anganwadi Bharti Program 2024Anganwadi Bharti Notification
Patan Gujarat Anganwadi Bharti 2024Click Here
Amreli Anganwadi Bharti 2024Click Here
Ahmedabad Anganwadi Bharti 2024Click Here
Ahmedabad Shahar Anganwadi Bharti 2024Click Here
Rajkot Anganwadi Bharti 2024Click Here
Bhavnagar Shahari Anganwadi Bharti 2024Click Here
Junagarh Shahr Anganwadi Bharti 2024Click Here
Aravalli Anganwadi Bharti 2024Click Here
Vadodara Urban Anganwadi Bharti 2024Click Here
Devbhumi Dwarka Anganwadi Bharti 2024Click Here
Tapi Anganwadi Bharti 2024Click Here
Dangs Anganwadi Bharti 2024Click Here
Gujarat Anganwadi Bharti 2024Click Here
Gandhinagar Anganwadi Bharti 2024Click Here
Jamnagar Shaheri Anganwadi Bharti 2024Click Here
Vadodara Anganwadi Bharti 2024Click Here
Patan Anganwadi Bharti 2024Click Here
Bhavnagar Anganwadi Bharti 2024Click Here
Anand Anganwadi Bharti 2024Click Here
Banaskantha Anganwadi Bharti 2024Click Here
Bharuch Anganwadi Bharti 2024Click Here
Botad Anganwadi Bharti 2024Click Here
Chhota Udepur Anganwadi Bharti 2024Click Here
Dahod Anganwadi Bharti 2024Click Here
Gir Somnath Anganwadi Bharti 2024Click Here
Jamnagar Anganwadi Bharti 2024Click Here
Junagarh Anganwadi Bharti 2024Click Here
Kachchh Anganwadi Bharti 2024Click Here
Kheda Anganwadi Bharti 2024Click Here
Mahisagar Anganwadi Bharti 2024Click Here
Mehsana Anganwadi Bharti 2024Click Here
Morbi Anganwadi Bharti 2024Click Here
Navsari Anganwadi Bharti 2024Click Here
Panchmahal Anganwadi Bharti 2024Click Here
Porbandar Anganwadi Bharti 2024Click Here
Rajkot Anganwadi Bharti 2024Click Here
Sabarkantha Anganwadi Bharti 2024Click Here
Surat Anganwadi Bharti 2024Click Here
Surat Shahar Anganwadi Bharti 2024Click Here
Surendranagar Anganwadi Bharti 2024Click Here
Valsad Anganwadi Bharti 2024Click Here
આર્મી ભરતી કચેરી અમદાવાદ સેના ભરતી કાર્યક્રમ 2024Click Here
આર્મી ભરતી કચેરી જામનગર સેના ભરતી કાર્યક્રમ 2024Click Here

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી ટાઈમ ટેબલ 2024: અગત્યના પ્રશ્ન અને જવાબ

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ગાંધીનગર જિલ્લામાં કેટલી આંગણવાડી ખાલી છે?

ગાંધીનગર જિલ્લામાં આંગણવાડી ભરતી કેટલી જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે?

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી માટે વય મર્યાદા કેટલી છે?

ગાંધીનગર આંગણવાડી વર્કર સ્ટાફનું પગાર ધોરણ શું છે?

ગાંધીનગર આંગણવાડી કાર્યકર સ્ટાફની ફરજો શું છે?

ગાંધીનગર આંગણવાડી ભરતી 2024 ની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

Latest Sarkari Job Bharti 2024

All India Army Recruitment Rally Bharti Program in Progress of ARO/ StateUHQ Relation Bharti
Rajputana Rifles UHQ Quota Rally 2024Click HereUP Nursing Officer Bharti 2024Click Here
UP NHM CHO Recruitment Program 2024Click HereJharkhand Police Bharti Program 2024Click Here
All India Police Bharati Program 2024Click Here
Uttarakhand Police Sub Inspector Bharti 2024Click HereDelhi Home Guard Bharti Program 2024Click Here
UP NHM CHO Bharti Program 2024Click HereRailway RRB ALP Assistant Loco Pilot Bharti 2024Click Here
MTS Bharti Program 2024 for 10th passClick Hereराजस्थान प्रोग्रामर भर्ती 2024Click Here
Chandigarh Police Bharti Program 2024Click HereAssam Police Constable (Grade III) Recruitment 2024Click Here
Indian Army Electrician Recruitment 2024Click HereKarnataka Anganwadi Recruitment 2024Click Here
IOCL Apprentice Recruitment 2024Click HereCRPF Sports Quota Bharti 2024 Click Here
Jharkhand Police Bharti Program 2024Click Here14 GTC UHQ Quota Rally Subathu Relation Rally Bharti 2024Click Here
इंडिया पोस्ट सर्किल ड्राइवर भर्ती 2024Click HereDRDO Apprentice Recruitment 2024Click Here
North Western Railway Apprentice Recruitment 2024Click HereSSB Odisha Teacher Recruitment 2024Click Here
Indian Navy 10+2 B Tech Entry Scheme (PC) – July 2024Click HereWest Bengal Yoga Instructor Bharti 2024Click Here
Chhattisgarh Police Constable Recruitment 2024Click HereAAI Sr. & Jr. Assistant Recruitment 2024Click Here
यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामर भर्ती 2024Click Hereबिहार विधान सभा सचिवालय भर्ती 2024Click Here
UP Police SI & ASI Bharti 2024Click Hereबिहार विधान सभा सचिवालय सुरक्षा गार्ड भर्ती 2024Click Here
AIESL Assistant Supervisor Recruitment 2024Click HereOdisha Pharmacist & Health Worker Recruitment 2024 Click Here
Bank Safai Karmchari bharti 2024Click HereUPSC CDS-I Recruitment 2024Click Here
RRC Northern Railway Apprentice Recruitment 2023-2024Click HereShort Service Commission Male/FemaleClick Here
Punjab Lineman Bharti 2023-2024 Click HereRRC, West Central Railway Act Apprentice Recruitment 2023-2024Click Here
Indian Navy INCET-01/2023 – Apply Online formClick HereAssam Staff Nurse Recruitment 2023Click Here
SBI Clerk Recruitment 2024Click HereSSC Constable GD Bharti 2024Click Here
IOCL Trade & Technician Apprentice Bharti ProgramClick HerePunjab Regiment Recruitment Rally 2024Click Here
UP RO ARO BhartiClick HereAssam Rifles Technical & Tradesmen Bharti Program 2024Click Here
छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 300 पदों पर भर्तीClick Hereराजस्थान पशु सहायक/ परिचर भर्ती Post 5934Click Here
KEA Staff Nurse RecruitmentClick HereSSB Constable GD Bharti Click here
मेरा गांव मेरा देश Click Hereछत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल 5967 पदों पर भर्ती Click Here
Indian Army TES (10+2) Entry – 51 July 2024Click HereJAG Entry Scheme 33rd Course Oct 2024Click Here
Odisha Lab Technician Recruitment Click HereBihar Police SI BhartiClick Here
उत्तर प्रदेश वनरक्षक भर्ती 2024Click HereCIL Management Trainee Bharti Program 2024Click Here
Chhattisgarh Staff Nurse Recruitment 2024Click HereIndian Navy Sports Quota Recruitment 2024Click Here
Maharashtra Police Bharati 2024Click HereJharkhand Lady Supervisor Bharti 2024 Click Here
IAF Recruitment Rally 2024Click HereIAF Sportsmen Bharti Program 2024Click Here
AMC Centre Lucknow Agniveer Relation Bharti 2024Click HereRRC CR Apprentice Recruitment 2024Click Here
Indian Navy Agniveer SSR and MR Recruitment 2024Click HereDogra Regt Relation UHQ Quota Rally Bharti 2024Click here
IAF Male & Female Rally 2024Click HereBSF Bharti Program 2024Click Here
UP Police Constable Sports Quota Bharti 2024Click HereKRC Ranikhet UHQ Quota Relation & Sports Army Rally Bharti 2024Click Here
All India Agniveer Recruitment Rally Schedule 2024Click Hereअग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा 2024Click Here
Indian Air Force Apprentice Recruitment 2024Click HereITBP Constable Recruitment 2024Click Here
इंडियन नेवी 10+2/ 12th बी टेक कैडेट एंट्री स्कीम 2024Click Hereभारतीय तट रक्षक भर्ती 2024Click Here

Monthly wise All India State Government/contract/Private Jobs 2024

State NameMonth wise All India State Government/contract/Private Jobs 2024
Join our Telegram GroupClick Here
Join our Whatsapp GroupClick Here
Andaman & Nicobar Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Andhra Pradesh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Arunachal Pradesh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Assam Latest State Government Job NotificationsClick Here
Bihar Latest State Government Job NotificationsClick Here
Chandigarh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Chhattisgarh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Dadra & Nagar Haveli Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Daman & Diu Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Delhi Latest State Government Job NotificationsClick Here
Goa Latest State Government Job NotificationsClick Here
Gujarat Latest State Government Job NotificationsClick Here
Haryana Latest State Government Job NotificationsClick Here
Himachal Pradesh Latest State Government Job NotificationsClick Here
Jammu and Kashmir Latest State Government Job NotificationsClick Here
Jharkhand Latest State Government Job NotificationsClick Here
Karnataka Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Kerala Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Lakshadweep Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Madhya Pradesh Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Maharashtra Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Manipur Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Meghalaya Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Mizoram Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Nagaland Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Odisha Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Puduchhery Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Punjab Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Rajasthan Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Sikkim Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Tamil Nadu Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Telangana Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Tripura Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Uttar Pradesh Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
Uttarakhand Latest State Government Job Notifications 2024Click Here
West Bengal Latest State Government Job Notifications 2024Click Here

Add Comment